Formálne vzdelávanie dospelých na Slovensku

Autorky v komentári s názvom "Marečku, podejte mi pero! Formálne vzdelávanie dospelých na Slovensku" analyzujú ako vyzerá formálne vzdelávanie dospelých na Slovensku a čo v ňom treba zlepšiť.

Viac informácií nájdete na: https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/komentare/komentare-z-roku-2021/16-marecku-podejte-mi-pero-november-2021.html?fbclid=IwAR0ad07I2698St0-S1i_-snSNpcH_Lqb8dwCf4L5OwlJucXL2HDPmCKvgoQ#

Zdroj: IFP