Diskusný článok nášho kolegu v prestížnom CEPR

Náš kolega, Brian Fabo je spoluautorom „Fifty Shades of QE: Robust Evidence“, nového diskusného článku, ktorý publikovalo prestížne CEPR - Centre for Economic Policy Research. Článok je výsledkom spolupráce s Martinou Jančokovou, Elisabeth Kempf a Ľubošom Pástorom. Diskusný článok si môžete prečítať TU.

Abstrakt:

Fabo, Jančoková, Kempf a Pástor (2021) dokazujú, že články napísané výskumnými pracovníkmi a pracovníčkami centrálnych bánk považujú kvantitatívne uvoľňovanie (QE) za účinnejšie ako je tomu v článkoch od akademických autorov a autoriek. Weale a Wieladek (2022) ukazujú, že podmnožina týchto výsledkov stráca štatistickú významnosť, keď sa OLS regresie nahradia regresiami, ktoré znižujú váhu odľahlých hodnôt. My tieto odľahlé hodnoty skúmame a nenachádzame dôvod na ich zníženie. Väčšina z nich predstavuje odhady z vplyvných prác centrálnych bánk publikovaných v uznávaných akademických časopisoch. Napríklad spomedzi piatich prác, ktoré zistili najväčší vrcholový vplyv QE na produkciu, je všetkých päť uverejnených v kvalitných časopisoch (Journal of Monetary Economics, Journal of Money, Credit and Banking a Applied Economics Letters) a ich priemerný počet citácií je výrazne vyšší ako 200. Navyše ukazujeme, že tieto články podporili komunikáciu o politike popredných svetových centrálnych bánk a formovali vnímanie účinnosti QE verejnosťou. Nové dôkazy založené na kvantilových regresiách ďalej podporujú výsledky uvedené v článku Fabo et al. (2021).