Covid-19: obnova cestovného ruchu – aspekty rizika a neistoty

Projekt charakterizuje, ako riziko a neistota vplývajú na aktívny a pasívny zahraničný cestovný ruch a domáci cestovný ruch v Británii. Projekt má dve fázy. V prvej fáze sa budú analyzovať výsledky špeciálneho prieskuu na vzorke na vzorke 17 500 respondentov z V. Británie, Francúzska, Nemecka, USA a Číny. V druhej fáze sa na základe špeciálneho experimentálneho sotvéru vyhodnotí, ako by turisti reagovali na rôzne budúce kontrastné scenáre týkajúce sa Covid-19 a obmedzení cestovania.
Allan Williams, University of Surrey, United Kingdom