Aký je vzťah medzi sociálnym dialógom a účasťou a dostupnosťou vzdelávania dospelých?

V spolupráci s inštitútom HIVA-Katolícka univerzita Leuven sme v rámci projektu ISKILL pripravili novú štúdiu o vzťahu medzi sociálnym dialógom a prístupe ku vzdelávaniu dospelých. Naše zistenia založené na údajoch z perspektívy jednotlivca ako aj firemnej perspektívy potvrdzujú prepojenie medzi úrovňou sociálneho dialógu a úrovňou účasti na vzdelávaní dospelých v celej EÚ27. Ide o dôležité zistenie, ktoré rozširuje množstvo nástrojov, ktoré by sa mohli potenciálne využiť na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu dospelých v európskych krajinách. Štúdia je dostupná tu.