Foto01

Megatrendy jednoznačne potvrdzujú kľúčovú úlohu rozvoja zručností dospelých a s tým spojenej zvýšenej potreby vzdelávania dospelých. Ivana Studená z PÚ CSPV spolu s tímom zo ŠIOV a UPSVaR diskutovali 27.2.2020 vo Viedni o prenositeľnosti dobrej praxe z Rakúska v oblasti vzdelávania v základných zručnostiach s predstaviteľmi rakúskej Iniciatívy pre vzdelávanie dospelých https://www.initiative-erwachsenenbildung.at , ktorá zastrešuje vzdelávanie dospelých v základných zručnostiach v Rakúsku.  

Mimoriadne aktuálne je potvrdenie nutnosti prepojenia vzdelávacích aktivít dospelých s kariérnym poradenstvom. Z hľadiska organizačných rámcov je relevantná štruktúra riadenia kontroly vzdelávania v základných zručnostiach, podpora z verejných zdrojov, spolupráca strešného Ministerstva vzdelávania a regiónov a prepájanie organizácií, ktoré v oblasti základných zručností zabezpečujú akreditácie kurzov, poskytovateľov a overovanie kompetencií účastníkov. 

Návšteva sa konala v rámci projektu BLUESS (Blueprints for Basic Skills Development in Slovakia / Plán rozvoja základných zručností na Slovensku, https://siov.sk/medzinarodna-spolupraca/medzinarodne-projekty/bluess/, realizovaný ŠIOV.

 


Fotogaléria

Foto01 Foto02