Scenare pre prirodu Slovenska
Rok Vydania
2020
Počet strán
116
Obsah

ISBN: 978-80-8213-013-6

Editori:
Mgr. Richard Filčák, MSc., PhD.
RNDr. Mgr. Radoslav Považan, MSc., PhD.

Slovenská agentúra životného prostredia pri Ministerstve životného prostredia SR vydala novú publikáciu s názvom „Scenáre pre prírodu Slovenska. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050: Alternatívne scenáre a implikácie pre verejne politiky“. Richard Filčák  z Prognostického ústavu CSPV SAV participoval pri príprave publikácie ako editor aj ako autor.

Monografia vznikla v rámci schváleného Plánu hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia na roky 2019 a 2020 (úlohy č. 6301 a 7301. Budovanie národných kapacít v oblasti výhľadových scenárov v životnom prostredí a globálnych megatrendov).

Recenzenti:
doc. Ing. Branislav Olah, PhD. (Technická univerzita vo Zvolene)
Mgr. Daniel Škobla, MA, PhD. (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV)

Publikáciu v PDF formáte nájdete tu