Titulka

Výskumníčka Prognostického ústavu Lucia Mýtna Kureková sa v dňoch 17.-19. augusta zúčastnila online workshopu “The exclusion of immigrants from welfare programmes“, ktorý bol organizovaný  v rámci prípravy publikácie na tému príčin a dopadov vylúčenia imigrantov z prístupu ku sociálnym právam v prijímajúcich krajinách. Spolu s Anil Duman a Martinom Kahancom zo CEU prezentovali kapitolu o efektoch vylúčenia migrantov z prístupu ku sociálnym právam na ich integráciu na trh práce.

Workshopu sa zúčastnilo 18 výskumníkov z Európy, USA a Kanady, a bol organizovaný autorom nového indexu Dr. Edwardom Koningom z Univerzity v Guelphe, Kanada  – Immigrant Exclusion from Social Programs Index (IESPI), ktorý meria mieru diskriminácie imigrantov v prístupe ku sociálnym politikám v porovnaní s domácou populáciou.

Foto01