Individuálne vzdelávacie účty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizovalo seminár s názvom “Individuálne vzdelávacie účty: skúsenosti

Konferencia Vykurovanie 2020: Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom

Dňa 10.-14.02.2020 sa konala medzinárodná vedecko-odborná konferencia Vykurovanie 2020: „Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom“, ktorá

Stretnutie projektového tímu Margiwork

Stretnutie členov projektového tímu projektu APVV-17-0141 - „Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvate

Medzinárodná konferencia Zmena klímy 2019

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia pripravilo medzinárodnú konferenciu ZMENA KL

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE AKO SOCIÁLNA INOVÁCIA

Prognostický ústav SAV v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom pripravil konferenciu -  „Verejné obstarávanie so spoločenským dopadom“

30 rokov Prognostického ústavu SAV

Dňa 6. novembra sa pri príležitosti 30.

ENLIVEN - Ako vytvárať a podporovať šance dospelých zlepšovať svoje zručnosti?

Prognostický ústav CSPV SAV v rámci projektu Podpora celoživotného vzdelávania  pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu (ENLIVEN) pripravil dňa 21.6.2019

Prezentácia výsledkov výskumu ENLIVEN

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 2019/2020

Ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave v spolupráci s Prognostickým ústavom  Centra spoločenských a psychol

Konferencia - Trh práce na Slovensku 2019+

Vo štvrtok 6.decembra 2018 sa v Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave uskutočnila konferencia pod názvom „Trh práce na Slovensku 2019+“,

Prednáška Dr. Chalapati z Taiwanu

Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied – Prognostický ústav dňa 24. októbra 2018 hostil prednášku Dr.

Konferencia - UDRŽATEĽNÉ MESTÁ V KONTEXTE ZMENY KLÍMY

V utorok 16.októbra 2018 sa v Bratislave uskutočnila konferencia Udržateľné mestá v kontexte zmeny klímy. Organizátormi podujatia

Účasť CSPV SAV na konferencii ECER 2018 v Bolzane

Tím vedeckých pracovníkov CSPV SAV, ktorí participujú na projekte H2020 ENLIVEN „Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe“

Výsledky výberového konania na pozíciu vedeckého pracovníka/čky

Oznámenie o výsledku výberového konania na pozíciu vedeckého pracovníka/čky CSPV SAV v organizačnej zložke Prognostický ústav.

Vyšlo nové číslo časopisu Prognostické práce/FAR