30 rokov PU

Dňa 6. novembra sa pri príležitosti 30. výročia založenia Prognostického ústavu SAV streli  bývalí a súčasní zamestnanci ústavu na neformálnej spomienkovej slávnosti v priestoroch Prognostického ústavu SAV.

Súčasný vedúci ústavu Dr. Richard Filčák privítal prítomných a v stručných reminiscenciách na uplynulé desaťročia ponúkol účastníkom stretnutia letmý pohľad do histórie vzniku a začiatkov Prognostického ústavu SAV a najmä ľudí, ktorí s ním spojili svoj vedecký potenciál a profesijný život. Pripomenul tiež, že práve z Prognostického ústavu SAV vyšli mnohé osobnosti, ktoré pôsobili a pôsobia ako ministri a podpredsedovia ponovembrových vlád Slovenskej republiky. Pripomenul aj všetkých sedem doterajších riaditeľov ústavu,  ktorí v ňom pracovali a pracujú, ako aj ďalších ľudí, ktorí vytvárali prognostikom skvelé zázemie.

Prognostický ústav SAV je v súčasnosti súčasťou Centra sociálnych a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. V roku 2015 sa spojili Prognostický ústav, Ústav experimentálnej psychológie a Spoločenskovedný ústav do novovytvoreného Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Riaditeľka centra Dr. Denisa Fedáková spolu s ostatými vedúcimi partnerských ústavou prijali pozvanie a pozdravili účastníkov stretnutia. K prítomným prehovorila aj bývalá riaditeľka ústavu a centra a súčasná ministerka školstva Dr. Martina Lubyová.

V príjemnej atmosfére nad historickými fotografiami si spoločne  v kruhu zakladateľov, bývalých a súčasných zamestnancov zaspomínali na časy ne/dávno minulé a neformálne  sa porozprávali a  zamysleli nad budúcnosťou ústavu a centra. Ako prognostici vyjadrili svoje prognózy, ako si bude vyzerať Prognostický ústav o ďalších 30 rokov. Uvidíme, či sa ich prognózy naplnia.

Krátke video k 30. výročiu založenia Prognostického ústavu SAV nájdete tu.

 


Fotogaléria