Sewage facilities in Roma settlements. How structural inequalities manifest themselves in Slovakia

Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc., Ing. Mgr. Daniel Škobla, PhD., RNDr. Dušana Dokupilová, PhD.
Rok Vydania
2020
Počet strán
143
ISBN
978-80-89524-46-4
Publikácia
Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenská akadémia vied publikovalo túto monografiu v edícii Forecasting Works: Research TO Practice / Výskum PRE prax.
Táto publikácia je založená na výsledkoch výskumu pre Nadáciu otvorenej spoločnosti / Program verejného zdravia a MARGIWORK / APVV-17-0141 (Analýza bariér v prístupe k zamestnaniu pre marginalizované skupiny obyvateľstva: vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickom, geo¬grafickom a sociálno-antropologickom výhľade).

Recenzenti:
Rastislav Vrbenský
Mario Rodríguez Polo