The highest achieved education and its influence on the transforming family and reproductive behavior of women in Slovakia

RNDr. Mgr. Branislav Šprocha, PhD., prof. PhDr. Pavol Tišliar PhD.
Rok Vydania
2019
Počet strán
135
ISBN
978-80-89524-38-9
Publikácia
Prognostický ústav Centrum spoločenských a psychologických vied SAV vydal publikáciu autorov Branislava Šprochu a Pavla Tišliara s názvom „Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku“.

Publikácia vznikla ako čiastkový výstup z projektu VEGA 2/0057/17 Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku.

Recenzenti:
Boris Vaňo - INFOSTAT-Výskumné demografické centrum
Luděk Šídlo - Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Prahe