Science parks and research centers in Slovakia. Challenges (also) for the 2021-2027 program period

Ing. Miroslav Balog, PhD. et PhD.
Rok Vydania
2019
Počet strán
216
ISBN
978-80-89524-35-8 (printová verzia)
978-80-89524-36-5 (online verzia)
Publikácia
Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV vydal novú publikáciu s názvom „Vedecké parky a výskumné centrá na Slovensku. Výzvy (aj) pre programové obdobie 2021 – 2027“. Autorom monografie je Ing. Miroslav Balog, PhD. et PhD.
Monografia je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 2/0002/18 „Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie“.

Recenzenti: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA
doc. Ing. Peter Burger, PhD.