Scenarios for nature in Slovakia

Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc. RNDr. Mgr. Radoslav Považan, PhD., MSc Mgr. Milan Chrenko, MSc. doc. RNDr. Peter Mederly, PhD. Ing. Jana Špulerová, PhD. Mgr. Boglarka Ivanegová RNDr. Ján Kadlečík Mgr. Peter Kapusta Mgr. Simona Gusejnov Ing. Juraj Švajda, PhD., MSc. RNDr. Pavel Šťastný, CSc. RNDr. Eva Viestová, PhD. Mgr. Jan Černecký, MSc.
Rok Vydania
2020
Počet strán
116
ISBN
978-80-8213-013-6
Publikácia
Slovenská agentúra životného prostredia pri Ministerstve životného prostredia SR vydala novú publikáciu s názvom „Scenáre pre prírodu Slovenska. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050: Alternatívne scenáre a implikácie pre verejne politiky“. Richard Filčák z Prognostického ústavu CSPV SAV participoval pri príprave publikácie ako editor aj ako autor.

Monografia vznikla v rámci schváleného Plánu hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia na roky 2019 a 2020 (úlohy č. 6301 a 7301. Budovanie národných kapacít v oblasti výhľadových scenárov v životnom prostredí a globálnych megatrendov).

Editori:
Mgr. Richard Filčák, MSc., PhD.
RNDr. Mgr. Radoslav Považan, MSc., PhD.

Recenzenti:
doc. Ing. Branislav Olah, PhD. (Technická univerzita vo Zvolene)
Mgr. Daniel Škobla, MA, PhD. (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV)