Aging of the population of Slovakia in time and space

RNDr. Mgr. Branislav Šprocha, PhD., Mgr. Pavol Ďurček, PhD.
Rok Vydania
2019
Počet strán
96
ISBN
978-80-89524-39-6
Publikácia
Prognostický ústav Centrum spoločenských a psychologických vied SAV vydal novú publikáciu autorov Branislava Šprochu a Pavla Ďurčeka „Starnutie populácie Slovenska v čase a priestore“. Cieľom monografie je analyzovať proces populačného starnutia na Slovensku a najmä predstaviť vedeckej obci nový analytický koncept nazerania na vek a proces populačného starnutia založený na prospektívnom prístupe.

Publikácia vznikla ako čiastkový výstup z projektu VEGA 1/0113/17 Populačná a rodinná politika na Slovensku v 20. a 21. storočí a APVV-017-0079 Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach.

Recenzenti:
Boris Vaņo - INFOSTAT - Výskumné demografické centrum
Luděk Šídlo - Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Prahe