Ročenka sociálneho podnikania

M.A. Lucia Kováčová, M.A. Peter Mészáros, Ing. Anna Pilková, PhD., MBA, Mgr. Juraj Mikuš, PhD., Ing. Mgr. Daniel Škobla, PhD.
Rok Vydania
2019
Počet strán
87
ISBN
978-80-89524-31-0
Publikácia
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (Prognostický ústav) predstavilo novú publikáciu "Ročenka sociálneho podnikania". Téma sociálneho podnikania sa v ostatnom období dostáva do stredu pozornosti nie len tvorcov politík, finančných inštitúcii, možných sociálnych podnikateľov ale i akademickej obce. V porovnaní s viacerými krajinami, najmä západnej Európy, téme sociálneho podnikania však nie je na Slovensku doposiaľ venovaná adekvátna pozornosť a v súvislosti so sociálnym podnikaním zatiaľ existuje len málo pôvodných textov napísaných v slovenčine. Ročenka sociálneho podnikania sa snaží túto medzeru aspoň čiastočne vyplniť. Ambíciou je pokračovať v zostavovaní ďalších čísiel Ročenky, zbierať texty pripravené v slovenskom jazyku a ich publikovaním podporiť diskusiu o otázkach spojených so sociálnym podnikaním na Slovensku.

Ročenka sociálneho podnikania predkladá tri texty. Všetky vznikli ešte v roku 2018 a každý z nich na problematiku sociálneho podnikania nahliada z inej perspektívy.

Recenzenti:
Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc.
Michal Polák, BSc, MSc, PhD.

Editorka:
Mgr. M.A. Zuzana Polačková, PhD.