EPALE banner

Národná podporná služba EPALE Slovensko (EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe) organizovala online konferenciu o aktuálnej situácii v oblasti účasti dospelých na vzdelávaní na Slovensku a v Čechách, ktorá sa uskutočnila dňa 11. februára 2021, s výbornou účasťou 123 účastníkov.

Ivana Studená z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV vystúpila spolu s Ľubou Habodászovou (IVP, MŠVVaŠ SR) s príspevkom „Vzdelávanie dospelých v SR – základné fakty, dáta a zistenia v roku 2020“ a predstavili aktuálnu situáciu v účasti dospelých na formálnom a neformálnom vzdelávaní na Slovensku na základe výsledkov z výskumu.

Jedným z hlavných cieľov konferencie bolo diskutovať o prínosoch efektívnych politík vzdelávania dospelých a dôsledkoch ich absencie na Slovensku a mapovať prvé podnety z praxe o dopade epidémie Covid-19 na vzdelávanie dospelých.

Hlavné témy konferencie:

  • Výzvy, priority a príležitosti vzdelávania dospelých po roku 2020
  • Ako zasiahla pandémia COVID-19 vzdelávania dospelých na Slovensku a v Českej republike? 
  • Kľúčové kompetencie vo vzdelávaní dospelých - pohľad na úspešné iniciatívy v oblasti základných gramotností, digitálnych zručností a mediálnej gramotnosti u dospelých na Slovensku a v Českej republike
  • Fungujúce modely multisektorovej spolupráce vo vzdelávaní dospelých 

Videá rečníkov aj ďalšie informácie o konferencie sú dostupné na: https://epale.ec.europa.eu/sk/content/konferencia-epale-2021