Názov Doba riešenia projektu
Projekt EURO-COOP - 6. RP EÚ 06/2005-02/2008
Projekt IDARI - 5. RP EÚ 06/2003-06/2006
Projekt COST A-22 12/2003-12/2007