Číslo projektu
Cost Action IS0802
Doba riešenia projektu
06/2008
10/2012
Anotácia

Názov projektu: Globálne environmentálne rozhodovanie: Transformácia riziká a príležitosti (TGEG).

Koordinátor: Dr. Philipp PATTBERG, Institute for Environmental Studies, Vrije Universiteit Amsterdam počet spoluriešiteľských organizácií podľa krajín, vrátane SR; 15

Hlavný riešiteľ: Dr. Tatiana Kluvánková-Oravská

Spoluriešitelia: Dr. Veronika Chobotová,. Ing. Veronika Poklembová

Technická pomoc: Zuzana Haringová

Viac na: http://www.glogov.org/?pageid=95

Aktivity

Projekt COST  sa v roku 2009-2011 venoval intenzívnej vedeckej činnosti. Hlavným vedeckým prínosom projektu v roku 2011 boli nasledovné úlohy:

V ramci  spolupráce akademických sietí ESG a Global Governance sa od roku 2009 spolupracuje na medzinárodnej monografii projektu COST: Frank Biermann and Philipp Pattberg, eds: Global Governance for Sustainable Development European Perspectives on New Actors, Mechanisms and Interlinkages, MIT Press . V roku 2011  prešiel manuskript externým recenzným konaním a bol zaradený do tlače s predpokladaným termínom vydania v prvej polovici roka 2012. Autrorký kolektív Kluvánková-Oravská, Chobotová majú v monografii kapitolu.

V roku 2011 COST Action IS0802 “Transformation of Global Environmental Governance”, pracovnej skupiny WG 2 - Multi-level Governance of GEG, riešiteľský kolektív Kluvánková-Oravská, T. Chobotová, V, organizoval medzinárodný seminár: Experimentálne prístupy a modelovanie v environmentálnom rozhodovaní. Cieľom podujatia bolo oboznámiť medzinárodnú akademickú komunitu s inovatívnymi prístupmi k strategickému rozhodovaniu v oblasti ochrany životného prostredia. Seminár sa uskutočnil 3-4. 10 za účasti 40 účastníkov pod taktovkou Prognostického ústavu SAV - Centra transdisciplinárnych štúdii CETIP v spolupráci s Ústavom manažmentu STU a Virtual Scientific Laboratory. Seminár bol súčasťou a prvou aktivitou Centra Exelentnosti SAV CESTA, riešeného na Prognostickom ústave od roku 2011 a súčasťou hosťovania riaditeľa partnerského centra for the Study of Institutional Diversity CSID na Arizona State University Docenta Marca A. Janssena.

Program workshopu bol venovaný aj práci vo Virtuálnom Experimentálnom Ekonomickom Laboratóriu (VEEL) ktoré vzniklo ako spoločné pracovisko PÚ SAV a ÚM STU, kde sa účastníci zúčastnili pilotného experimentu rozhodovania o využití prírodných zdrojov. VEEL je prvým laboratóriom spoločenských vied v SR a jeho poslaním je aplikovať experimenty interdisciplinárnych spločenských vied v strategickom rozhodovaní v našich podmienkach. Existencia lokálneho experimentálneho ekonomického laboratória vytvára priležitosť rozvíjať inovatívne výskumné projekty, prilákať mladých domácich výskumníkov, pre ktorých to bude príležitosť začať svoju odbornú kariéru v domovskej krajine. VEEL úspešne rozbieha svoje aktivity realizáciou experimentov, ktorých sa zúčastňujú riešitelia a doktorandi už existujúceho SPECTRA+ http://www.prog.sav.sk/?id=veel.

V období október –december 2011 sa Ing. Veronika Poklembová zúčastnila mobility projektu COST (STSM) na Lund University, Švédsko. 


Publikačná činnosť:

Kluvánková-Oravská, T., Chobotová, V. IN PRESS. Inter-linkages between sub-national and EU levels: the challenge for policy convergences in environmental governance. In Global Environmental Governance Revisited New Actors, Mechanisms and Interlinkages. Biermann, F., and P. Pattberg (eds). MIT Press.

Livia Bizikova, Maria Nijnik, Tatiana Kluvanková-Oravská: Sustaining Multifunctional Forestry Through the Developing of Social Capital and Promoting Participation: A Case of Multiethnic Mountain Communities, Small-scale Forestry DOI 10.1007/s11842-011-9185-8.

Frank Biermann Contributing authors: Kenneth Abbott, Steinar Andresen, Karin Bäckstrand, Steven Bernstein, Michele M. Betsill, Harriet Bulkeley, Benjamin Cashore, Jennifer Clapp, Carl Folke, Aarti Gupta, Joyeeta Gupta, Peter M. Haas, Andrew Jordan, Norichika Kanie, Tatiana Kluvánková-Oravská, Louis Lebel, Diana Liverman, James Meadowcroft, Ronald B. Mitchell, Peter Newell, Sebastian Oberthür, Lennart Olsson, Philipp Pattberg, Roberto Sánchez-Rodríguez, Heike Schroeder, Arild Underdal, Susana Camargo Vieira, Coleen Vogel and Oran R. Young. 2011. Transforming governance and institutions for a planet under pressure. Revitalizing the institutional framework for global sustainability: Key Insights from social science research. Policy brief. Rio+20

V roku 2009 sa riešiteľský kolektív zúčastnil viacerých konferencií a pripravuje kapitolu v monografii: Frank Biermann and Philipp Pattberg, eds: Global Governance for Sustainable Development European Perspectives on New Actors, Mechanisms and Interlinkages, MIT Press 2010.

 

Ciele projektu

COST action TGEG vychádza zo súčasného vývoja procesu rozhodovania, ktorý sa v súčasnej dobe globalizácie stáva komplexnejším a viac úrovňovým, zdôrazňuje sa úloha partnerstiev mimo klasických formálnych štruktúr rozhodovania, ktoré sú skôr charakterizované neformálnym ako byrokratickým usporiadaním. Cost action ISO 802: Globálne environmentálne rozhodovanie: Transformácia riziká a príležitosti je prepojením dvoch akademických sietí: Global Governance a IHDP, konkrétne nový program Earth System Governance-ESG a nadväzuje na predchádzajúce aktivity kolektívu (Projekt Idari, GoverNat, Rubicode, Themes). Kolektív CETIP sa stal v roku 2009 fakultným členom programu ESG. Tieto skúsenosti umožňujú vytvárať podmienky pre intergeneračnú spoluprácu, predovšetkým pre začínajúcich vedcov v rámci ERA ako i podporou flexibilných riešiteľských kolektívov a ich interdisciplinárneho a inter-inštitucionálneho sieťovania.