MLL2

Dňa 26.mája 2021 Centrum spoločenských a psychologických vied zorganizovalo medzinárodný workshop „Mutual Learning Lab 2“ o vysielaní pracovníkov, teda o zamestnancoch, ktorí sú zamestnávateľom vyslaní na dočasné vykonávanie služby v inom členskom štáte EÚ. Cieľom workshopu bolo diskutovať o možných riešeniach problémov vo vysielaní pracovníkov, na národnej úrovni jednotlivých krajín ako aj na úrovni EÚ. Workshopu sa zúčastnili predstavitelia a predstaviteľky výskumnej obce, štátnej správy, odborov, zamestnávateľov a mimovládneho sektora z ôsmich projektových krajín, a to z Maďarska, Poľska, Rakúska, Severného Macedónska, Slovenska, Slovinska, Srbska a Talianska. Medzinárodný workshop je súčasťou projektu POW-Bridge – Preklenutie rozdielov medzi legislatívou a praxou vo vysielaní pracovníkov.

Program stretnutia môžete nájsť TU.

Agenda_MLL2.pdf278.81 KB