Prednáška Dr. Elīna Apsīte – Beriņa výskumnej pracovníčky z Lotyšska

Dr Elīna Apsīte – Beriņa, výskumná pracovníčka z Lotyšska z Univerzity of Latvia, navštívila Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied – Prognostický ústav dňa 21. až 24. mája 2018.  Návšteva sa uskutočnila v rámci spolupráce na medzinárodnom projekte Ymobility - Mobilita mladých: maximalizovanie príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe, ktorý končil v marci 2018 (viac na www.ymobility.eu). Projekt YMOBILITY je jeden z projektov programu Horizont 2020, ktorý je poskytnutý Európskou komisiou pre monitorovane a vyhodnotenie migrácie mladých ľudí s cieľom priniesť nové poznatky o tom, ako maximalizovať príležitosti mladých ľudí v Európe.

Dr. Elīna Apsīte – Beriņa, ktorá patrila k členom riešiteľského Lotyšského tímu, mala v utorok 22.5.2018 na Prognostickom ústave prednášku na tému  "Trends of geographic mobility: Lesson from Latvia". Vo svoje prednáške informovala prítomných vedeckých pracovníkov ústavu o získaných výsledkoch výskumu v Lotyšsku a  ich migračných trendoch. Na záver ako milú pozornosť darovala našej knižnici nedávno publikovaný Geografický atlas Lotyšska. Môžete ho nájsť v našej knižnici ústavu.