Vykurovanie 2020

Dňa 10.-14.02.2020 sa konala medzinárodná vedecko-odborná konferencia Vykurovanie 2020: „Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom“, ktorá pravidelne združuje odborníkov v oblasti vykurovania. Medzi hlavnými témami boli: nová legislatíva a stratégie, podmienky čerpania z finančných mechanizmov, technologické novinky, energetická efektívnosť, energetická hospodárnosť budov, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, energetické služby a iné.

V úvodnom paneli konferencie sa aktívne zúčastnila aj Katarína Korytárová (PÚ CSPV SAV), ktorá sa v jej prezentácii venovala potenciálu úspor energie na vykurovanie vo verejných budovách, ako aj rizikám, ktoré súvisia s obnovou týchto budov.

Viac informácií nájdete tu

Foto: www.energoklub.sk