Ingrid Pecháňová
3. posch., č. dv. 56
Šancová 56,
Bratislava

Tel.: 02/52 49 53 00
e-mail: proginpe@savba.sk

Výpožičné hodiny:
Po - Št: 8,30 - 11,30 hod. 
Čitáreň (2. posch.)
Ut - St: 9,00 - 11,00 hod. (po dohovore s pracovníčkou knižnice)

Knižnica PÚ SAV je špeciálnou knižnicou, ktorá je súčasťou jednotnej informačnej sústavy SAV.
Fond knižnice tvoria nasledovné typy dokumentov: knihy (do 10 tisíc knižničných jednotiek), periodiká, ročenky, štatistické publikácie. 
Buduje autorský, názvový a predmetový lístkový katalóg kníh, tematicky spracováva aj ostatné informačné zdroje z oblasti hlavného vedeckého zamerania ústavu a príbuzných disciplín. Vytvára elektronickú databázu publikačnej činnosti a ohlasov vedeckých pracovníkov ústavu (modul EPCA) v programe ARL. 

Služby knižnice:

  • výpožičné (absenčné a prezenčné) pre zamestnancov PÚ SAV i pre mimoústavných používateľov, medziknižničné výpožičné služby 
  • rešeršné z dostupných databáz
  • informačné
  • reprografické 

Smernica evidencie publikačnej činnosti a ohlasov v SAV v prílohe.


Prílohy