Prvé zasadnutie

Vedecké pracovníčky Prognostického ústavu CSPV SA Lucia Mýtna Kureková, Ivana Studená a Lucia Kováčová začali participovať na medzinárodnom projekt

Najnovšie Publikácie

ISBN: 978-80-89524-48-8

Autori:
Dušana Dokupilová, Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV
Daniel Gerbery, Fakulta sociológie Univerzita Komenského v Bratislave
Richard Filčák, Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV

DOI:

ISBN: 978-80-89524-46-4

Autori:
Richard Filčák, Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV
Daniel Škobla, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Dušana Dokupilová, Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV

DOI:

ISBN: 978–80–89524–44–0

Authors:
Mgr. Richard Filčák, MSc., PhD.
Ing. Tomáš Jeck, PhD.

Centre of Social and Psychological Sciences has published this monography within the edition series Forecasting Works: Research to Practise/Výskum pre prax.

DOI: