Slovenská akadémia vied aj tento rok ocenila špičkových vedcov zo svojich radov, ktorí sa významným spôsobom pričinili o to, aby sa ľudské poznanie

Najnovšie Publikácie

ISBN: 978-80-7676-042-4

Authors:
Ing. Elena Fifeková, PhD.
Ing. Edita Nemcová, PhD.
Ing. Eduard Nežinský, PhD.
Ing. Ivana Studená, PhD.

DOI:

ISBN: 978-92-76-10208-3
Author: Mgr. M.A. Zuzana Polačková, PhD.

DOI: