default_image

Aká je situácia v súvislosti s sanitačnou infraštruktúrou v rómskych osadách v porovnaní so situáciou v majoritných častiach obcí?

Do akej miery sa absencia kanalizačnej a vodovodnej infraštruktúry odráža vo zvýšenom riziku výskytu infekčných chorôb?

Je prístup ku vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúre viac technickou alebo sociálnou otázkou a predmetom adresných sociálnych politík? 

Dá sa nedostatočný prístup ku vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúre v rómskych osídleniach považovať za prejav nerovného zaobchádzania a inštitucionálnej diskriminácie?

Na aké opatrenia by sa mali zamerať verejné politiky, aby SR naplnila svoje záväzky voči Smernici Rady z 21.mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (91/271/EHS) a zabezpečila rovnaký prístup k bezpečnému odstraňovaniu odpadových vôd pre všetkých obyvateľov, bez ohľadu na ich etnický pôvod, sociálnu situáciu alebo región, v ktorej žijú?

 

CHCELI BY STE VEDIEŤ ODPOVEĎ NA TIETO OTÁZKY?

 

 

SLEDUJTE WEBINÁR

 

Prístup ku kanalizačnej a vodovodnej infraštruktúre v rómskych osadách a štrukturálne nerovnosti na Slovensku

 

25.6.2020 (štvrtok)

10:00-11:30

na platforme webex

 

Registrácia TU

(prihlasovacie údaje budú registrovaným účastníkom zaslané)

 

 

Diskutovať budú:

-        Klára Orgovánová (Rómsky inštitút)

-        Richard Filčák (Prognostický ústav CSPV SAV)

-        Daniel Škobla (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV)

-        Dušana Dokupilová (Prognostický ústav CSPV SAV)

 

 

Webinár realizuje Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV v spolupráci s neziskovou organizáciou Rómsky inštitút.

 

Predmetom webinára je prezentácia výsledkov výskumu o prístupnosti kanalizačnej a vodovodnej infraštruktúry v rómskych osídleniach realizovaného s podporou Nadácie otvorenej spoločnosti / Programu verejného zdravia a Agentúry na podporu vedy a výskumu prostredníctvom projektu MARGIWORK / APVV-17-0141 (Analýza bariér v prístupe k zamestnaniu pre marginalizované skupiny obyvateľstva: vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickom, geografickom a sociálno-antropologickom výhľade).