Titulka starnutie
Rok Vydania
2019
Počet strán
96
Obsah

ISBN: 978-80-89524-39-6

Autori:
Branislav Šprocha - Prognostický ústav Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Pavol Ďurček - Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Prognostický ústav Centrum spoločenských a psychologických vied SAV vydal novú publikáciu autorov Branislava Šprochu a Pavla Ďurčeka „Starnutie populácie Slovenska v čase a priestore“. Cieľom monografie je analyzovať proces populačného starnutia na Slovensku a najmä predstaviť vedeckej obci nový analytický koncept nazerania na vek a proces populačného starnutia založený na prospektívnom prístupe.

Publikácia vznikla ako čiastkový výstup z projektu VEGA 1/0113/17 Populačná a rodinná politika na Slovensku v 20. a 21. storočí a APVV-017-0079 Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach.

Recenzenti:
Boris Vaņo - INFOSTAT - Výskumné demografické centrum
Luděk Šídlo - Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Prahe


Publikácia