Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Titulka Populacna prognoza 2040
Kraje a okresy v demografickej perspektíve. Populačná prognóza do roku 2040

ISBN:978-80-89398-42-3

Autori:
Branislav Šprocha - INFOSTAT-Výskumné demografické centrum; Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Boris Vaňo - INFOSTAT-Výskumné demografické centrum
Branislav Bleha - Katedra ekonomickej asociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

DOI:
Ročenka sociálneho podnikania
Ročenka sociálneho podnikania

ISBN: 978-80-89524-31-0

Editorka:
Mgr. M.A. Zuzana Polačková, PhD.

DOI:
Titulka NDV
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku

ISBN: 978-80-89524-38-9

Autori:
Branislav Šprocha - Prognostický ústav CSPV SAV
Pavol Tišliar - Katedra etnológie a muzeológie FF UK v Bratislave

DOI:
Trh prace 2019
LABOUR MARKET IN SLOVAKIA 2019+

ISBN:    978-80-7144-296-7
e-ISBN:    978-80-7144-297-4

Editor:
Miroslav Štefánik et al.

DOI:
UDRŽATEĽNÝ RAST, BIODIVERZITA A ZMENY KLÍMY
SCENÁRE VÝVOJA V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ 2020+ UDRŽATEĽNÝ RAST, BIODIVERZITA A ZMENY KLÍMY

ISBN: 978-80-89524-23-5

Editori:
Mgr. Richard Filčák, MSc., PhD.
RNDr. Mgr. Radoslav Považan, MSc., PhD.

DOI:
obalka-glomeg
GLOBÁLNE MEGATRENDY: HODNOTENIE A VÝZVY Z POHĽADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ISBN: 978‐80‐970850‐2‐5

Editori:
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
Mgr. Richard Filčák, MSc., PhD.

DOI:
labour
Labour Market in Slovakia 2017+

ISBN:     978-80-970850-4-9
e-ISBN: 978-80-970850-5-6

Editors:
JUDr. Mgr. Martina Lubyová,
PhD., Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.

DOI:
Trh prace 2016
Labour market in Slovakia 2016+

ISBN 978-80-7144-255-4

Editors:
JUDr. Mgr. Martina Lubyová,
PhD., Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.

DOI:
default_image
Finančné rozhodovanie a finančná skúsenosť. In Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty.
  • BAČOVÁ, Viera - BALÁŽ, Vladimír. Finančné rozhodovanie a finančná skúsenosť. In Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 9-38. ISBN 978-80-88910-56-5. Typ: ABD
DOI:
default_image
Slovensko v globalizujúcej sa EÚ : výzvy pre súčasné demokracie a trhové hospodárstva

BABOŠ, Pavol. Slovensko v globalizujúcej sa EÚ : výzvy pre súčasné demokracie a trhové hospodárstva. Recenzenti: Erik Láštic, Aneta Világi. 1. vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2017. 82 s. ISBN 978-80-972693-2-6(VEGA č. 2/0117/15 : Variácie korporativizmu a jeho vplyv na hospodárske výsledky a výstupy v strednej a východnej Európe).

DOI: