Titulka
Rok Vydania
2020
Počet strán
106
Obsah

ISBN: 978-80-89837-58-8

Autor: Zuzana Polačková, Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV

Publikáciu vydala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Recenzenti:
Mgr. Martina Chrančoková, PhD.

Mgr. Daniel Škobla, PhD.