Pozícia Meno E-mail Telefón Číslo dverí Profil
Deputy Director CSPS SAS and Head of the Institute for Forecasting CSPS SAS Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc. filcak.richard@gmail.com +421 904 933 537 52 >
Deputy Head Ing. Ivana Studená, PhD. ivana.studena@savba.sk 56 >
Mgr. Igor Taldík igor.taldik@savba.sk 43 >
Ing. Katarína Korytárová, PhD. k.korytarova@savba.sk 55 >
researcher Mgr. Lucia Kováčová, MA lucia.kovacova@savba.sk 55 >