Pozícia Meno E-mail Telefón Číslo dverí Profil
riaditeľka CSPV SAV Mgr. Denisa Fedáková, PhD. dfedak@saske.sk +421 55 625 58 56 >
vedúci ústavu a zástupca riaditeľky CSPV SAV Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc. filcak.richard@gmail.com +421 904 933 537 52 >
zástupkyňa vedúceho ústavu Ing. Ivana Studená, PhD. progistu@savba.sk 56 >
vedecký tajomník Ing. Richard Heriban, PhD. progriso@savba.sk 58 >
sekretariát Helga Mrenová progasis@savba.sk +421 2 52 49 50 62 38 >
ekonomicko-technický odbor Ing. Magda Snopková progmsno@savba.sk +421 2 52 49 51 14 39 >
knižnica Ingrid Pecháňová proginpe@savba.sk +421 2 52 49 53 00 53 >
zoznam všetkých pracovníkov doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD. DrSc. vbalaz@yahoo.com 64 >
Ing. Miroslav Balog, PhD. progmiba@savba.sk 54 >
RNDr. Dušana Dokupilová, PhD. progdusa@savba.sk 65 >
Ing. Elena Fifeková, PhD. progfife@savba.sk 63 >
Ing. Ľubica Gajdošová lubica.gajdosova@savba.sk 59 >
PhDr. Anna Hlaváčová, CSc. anna.a.hlavacova@gmail.com 65 >
Interná doktorandka Ing. Kristína Hošová progkhos@savba.sk 62 >
výskumný pracovník Ing. Martina Chrančoková, PhD. progmach@savba.sk 63 >
Ing. Tomáš Jeck, PhD. tomas.jeck@savba.sk 56 >
RNDr. Kárász Pavol, CSc. progpkar@savba.sk 43 >
Ing. Katarína Korytárová, PhD. progkatk@savba.sk 55 >
Ing. Dagmar Livařová progdada@savba.sk 42 >
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. progluby@savba.sk 57 >
Ing. Katarína Moravčíková, PhD. katarina.moravcikova@savba.sk 62 >
vedecká pracovníčka Mgr. Lucia Mýtna Kureková, MA, PhD. proglmku@savba.sk 55 >
Ing. Edita Nemcová, PhD. progedit@savba.sk 60 >
Ing. Eduard Nežinský, PhD. progenez@savba.sk 63 >
Mgr. M.A. Zuzana Polačková, PhD. polackova.zuzana@savba.sk 59 >
Mgr. Martina Porubčinová, PhD. progmpor@savba.sk 64 >
RNDr. Mgr. Branislav Šprocha, PhD. branislav.sprocha@gmail.com 56 >
Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. miroslav.stefanik@savba.sk 62 >
Mgr. Igor Taldík igor.taldik@savba.sk 43 >